https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Reprezentacja Wałbrzycha z dr Beatą Piechą -van Schagen – koordynatorką wniosku