https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Przede wszystkim współpraca

Rozmowa z Radosławem Radczakiem, kandydatem do Rady Powiatu Wałbrzyskiego z Komitetu Wyborczego Wyborców Powiat dla Gmin w okręgu numer 2 (Gmina Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Gmina Walim).

Co skłoniło Pana do ubiegania się o mandat radnego Rady Powiatu Wałbrzyskiego?

Radosław Radczak: – Mam 27 lat i na wiele spraw patrzę z punktu widzenia mojego pokolenia. Dostrzegam, że w organach samorządowych jest zdecydowanie za mało młodych ludzi, choć stanowią oni dynamicznie rozwijającą się grupę społeczną, która powinna mieć udział w wyznaczaniu kierunków i w podejmowaniu decyzji. Tak mała reprezentacja nie zawsze wynika z niechęci młodych ludzi do angażowania się w sprawy publiczne. Często osoby młode są po prostu blokowane, czego doświadczyłem na własnej skórze. Przed wyborami samorządowymi w 2018 r. jeden z prominentnych działaczy zadecydował o usunięciu mnie z listy kandydatów do rady powiatu bo uznał, że stanowię zagrożenie dla osoby z jego rodziny, która kandydowała z tego samego okręgu. Ale powodów, dla których kandyduję jest więcej.

Jakie jeszcze?

 – W 1992 roku, ubiegający się o urząd prezydenta USA Bill Clinton, szedł do wyborów pod hasłem „Gospodarka, głupcze!”. Ten cytat Jamesa Carville’a jest mi bliski, ale – nie tylko w kontekście wyborów do Rady Powiatu Wałbrzyskiego – gospodarkę zastępuję współpracą. Jestem dziennikarzem i specjalistą specjalistą do spraw obsługi klienta. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w sieciach handlowych i w banku oraz w redakcjach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. Moją pasją jest piłka nożna. I na tej podstawie mogę powiedzieć, że podstawą sukcesu jest właśnie współpraca. Bo czy najlepszy na świecie piłkarz, siatkarz, czy koszykarz sam wygra mecz? Każdy kibic wie, że nie! I tak samo jest w działalności samorządowej: współpracując można osiągnąć zdecydowanie więcej. Dlatego uważam, że niedopuszczalne jest wykluczanie współdziałania z gminami Wałbrzych, Jedlina-Zdrój i Walim, tylko dlatego, że osoba decyzyjna w powiecie kogoś nie lubi. Trzeba z tym skończyć dla dobra mieszkańców naszego powiatu.

Na czym ta współpraca ma polegać?

– Do kandydowania do rady powiatu z Komitetu Wyborczego Wyborców Powiat dla Gmin przekonał mnie program oraz grono ludzi tworzących ten komitet. Są to osoby w różnym wieku, z różnych środowisk i z różnym doświadczeniem zawodowym, dla których współpraca nie jest tylko hasłem wyborczym. Praktycznie każdy punkt naszego programu wyborczego wymaga współpracy, nie tylko ze wszystkimi gminami w powiecie.

A konkretnie?

– Służę przykładami. Budowa i rozwój zintegrowanego systemu komunikacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodzieży dojeżdżającej do szkół ponadpodstawowych na terenie Wałbrzycha, Świebodzic, Świdnicy. W tym celu konieczna będzie współpraca z przewoźnikami świadczącymi usługi transportu zbiorowego oraz jednostek samorządu terytorialnego. Szkolnictwo branżowe – tworzenie nowych klas odzwierciedlających potrzeby pracodawców w większych miejscowościach naszego powiatu.

A w innych obszarach?

– Niezbędne jest współdziałanie z gminami na płaszczyźnie odśnieżania, utrzymania bieżącego dróg, tworzenia i utrzymania infrastruktury turystycznej i sportowej. To samo dotyczy podnoszenia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu przez kontynuację modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej. Wojna na Ukrainie pokazała nam, jak wiele musimy zrobić dla naszego bezpieczeństwa energetycznego. Dlatego konieczne jest opracowanie strategii energetycznej powiatu, uwzględniając aktualne i przyszłe zapotrzebowanie (mieszkańców i firm) na energię elektryczną. W strategii tej trzeba uwzględnić wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii, wytwarzanie energii z rozproszonych źródeł, opartych o instalacje o stosunkowo niewielkich mocach. To są działania, które musimy wspólnie podjąć w celu zapewnienia samowystarczalności energetycznej powiatu.

Jak ma wyglądać współpraca w szeroko rozumianych sprawach społecznych?

– Widzimy potrzebę współdziałania przy budowie budynku mieszkalnego o charakterze opiekuńczo-wychowawczym w celu stworzenia warunków mieszkaniowych zbliżonych do domowych dzieciom i młodzieży z pieczy zastępczej w gminach powiatu. Podobnie widzimy kwestię nie tylko budowy ośrodka opieki nad zwierzętami, przystosowanego do nowoczesnego systemu prowadzenia takiej działalności, ale także rozwoju tras rowerowych, sieci stacji ładowania e-rowerów w poszczególnych gminach oraz utworzenia Powiatowego Centrum Sportowego i Powiatowej Szkolnej Ligi Sportowej.

Publikacja sfinansowana przez KWW Powiat dla Gmin

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty