https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Modernizują drogi

Trwa modernizacja ulicy Krótkiej w Czarnym Borze i wkrótce mieszkańcy będą mogli korzystać z nowej nawierzchni. Inwestycje będzie kosztowała ponad 160 000 zł, a gmina finansuje ją z własnych środków. Modernizację przejdą także ulice Cmentarna i Nadrzeczna w Czarnym Borze. W ramach przebudowy ulicy Cmentarnej na długości blisko 300 m. zostanie położona nowa nawierzchnia oraz zostaną utwardzone pobocza. Przy ul. Nadrzecznej na długości ponad 500 m. gmina zaplanowała przeprowadzenie prac odwodnieniowych, położenie nowej nawierzchni, utwardzenie poboczy i zagospodarowanie terenu. W sumie na wykonanie obu inwestycji drogowych gmina ma zamiar przeznaczyć ponad 2,1 mln zł.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty