https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ośrodek Kultury i Sztuki zaprasza: spotkanie autorskie z Waldemarem Okoniem

8 marca 2024 r. o godz. 17.00 w Księgarni Tajne Komplety przy ul. Przejście Garncarskie 2 we Wrocławiu odbędzie się spotkanie autorskie z Waldemarem Okoniem, dotyczące jego najnowszej książki „Dniewnik, czyli kronika niezapowiadanych śmierci. Część II (2019-2022)”, które poprowadzi Paweł Gołębski z Radia RAM. Wstęp wolny.

Kilka słów od Waldemara Okonia o książce:

Dziennik pisany przeze mnie od września 2019 roku do września roku 2022, bliski rozległej tradycji gatunkowej jakim były literackie sylwy ( „silva rerum”,„las rzeczy”), złożony z kilkuset fragmentów będących artystycznymi zapisami kolejnych, przemijających dni. Projekt literacki nawiązujący do koncepcji Romana Opałki i jego „liczonych obrazów”.

Fragmentaryczność „Dniewnika” nie pozwala na klasyczne streszczenie treści książki. Można jedynie powiedzieć, że mamy tu do czynienia z wieloma opowieściami – każdy fragment stanowi całość względnie autonomiczną i skończoną, powiązanymi osobą Autora oraz biograficznym wymiarem tekstu.

Element biograficzny nie jest jednak czynnikiem decydującym. Ważna jest przede wszystkim różnorodność moich doświadczeń intelektualnych i artystycznych, których spontaniczny i jednocześnie precyzyjny zapis ma stanowić o wartości tekstu.

Tłem dla owych zapisów jest Wrocław i związane z nim konkretne postaci i miejsca. Będąc   wrocławianinem mieszkającym w tym mieście od kilkudziesięciu lat, staram się umiejscowić je na rozległej mapie nie tylko historii, ale też współczesności widzianej przez pryzmat codziennych sytuacji i wydarzeń.

Istotnym elementem książki jest jej oryginalny język, bliski w niektórych fragmentach prozie poetyckiej, jednak czytelny i zrozumiały o czym świadczą pozytywne reakcje i recenzje po opublikowaniu pierwszej części cyklu w 2021 roku (lata 2016-2019), w serii firmowanej przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Warszawie.

Prezentowana książka, to w warstwie stricte artystycznej kontynuacja, jak to określał Karol Irzykowski, „wielkiego tematu”,  obecnego nie tylko w niegdysiejszych sylwach, ale w bliższej nam rzeczywistości  w dziełach literackich nowatorów, którzy odchodząc od klasycznej fabuły i form narracyjnych starali się stworzyć prozę hybrydyczną i niezhierarchizowana, amorficzną i jednocześnie będącą summą doświadczeń artystycznych i życiowych współczesnego  człowieka.

Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

(JP)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty