https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Powstanie stacja paliw w Boguszowie-Gorcach

– Jest inwestor, który planuje budowę stacji paliw płynnych i gazowych w Boguszowie – Gorcach. Stacja ma powstać przy ul. Wałbrzyskiej – mówi Sylwia Dąbrowska, Burmistrz Boguszowa-Gorc.

– W czerwcu 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach wpłynął wniosek Ferma Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Baczynie o wydanie decyzji o środowiskowych dla budowy stacji paliw płynnych i gazowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną podziemną i zewnętrzną oraz urządzeniami budowlanymi przy ul. Wałbrzyskiej w Boguszowie-Gorcach. W styczniu 2023 r. została wydana ostateczna decyzja Burmistrza Miasta Boguszówa-Gorce, ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację tego przedsięwzięcia. Decyzja ta była niezbędna do uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę – wyjaśnia Sylwia Dąbrowska.

Projektowana stacja paliw będzie prowadziła sprzedaż detaliczną paliw płynnych (oleju napędowego i benzyny) oraz gazy płynnego LPG. W ramach powstaną: pawilon stacji paliw o funkcji handlowej, gastronomicznej i sanitarno-socjalnej; budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, podzielony na dwie funkcjonalne części: sklep ze strefą kasową wraz z ogólnodostępnymi sanitariatami i zapleczem oraz część gastronomiczną; dwa podziemne zbiorniki do magazynowania paliw, jeden zbiornik podziemny na LPG, jeden zbiornik podziemny na LPG do celów grzewczych o pojemności; wydzielone stanowisko zlewu paliw płynnych i LPG, instalacja paliwowa łącząca zbiorniki z dystrybutorami oraz maszty oddechowe; wiaty nad dystrybutorami do tankowania pojazdów osobowych; separator koalescencyjny, osadnik i separator tłuszczu; stanowisko serwisowe: kompresor, odkurzacz; pylon cenowy LED o wysokości 8 m, pojemniki na odpady; ogródek letni; elementy informacyjno-reklamowe, powierzchnie utwardzone- drogi wewnętrzne i chodniki; nawierzchnie szczelne w rejonie rozładunku i dystrybucji paliwa; instalacje zewnętrzne uzbrojenia terenu oraz przyłącza mediów; miejsca parkingowe dla samochodów osobowych; klatka do magazynowania butli LPG (do 20 szt.); oświetlenie zewnętrzne oraz mury oporowe.

(RED)

Stacja paliw w Boguszowie

– Jest inwestor, który planuje budowę stacji paliw płynnych i gazowych w Boguszowie – Gorcach. Stacja ma powstać przy ul. Wałbrzyskiej – mówi Sylwia Dąbrowska, Burmistrz Boguszowa-Gorc.

– W czerwcu 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach wpłynął wniosek Ferma Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Baczynie o wydanie decyzji o środowiskowych dla budowy stacji paliw płynnych i gazowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną podziemną i zewnętrzną oraz urządzeniami budowlanymi przy ul. Wałbrzyskiej w Boguszowie-Gorcach. W styczniu 2023 r. została wydana ostateczna decyzja Burmistrza Miasta Boguszówa-Gorce, ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację tego przedsięwzięcia. Decyzja ta była niezbędna do uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę – wyjaśnia Sylwia Dąbrowska.

Projektowana stacja paliw będzie prowadziła sprzedaż detaliczną paliw płynnych (oleju napędowego i benzyny) oraz gazy płynnego LPG. W ramach powstaną: pawilon stacji paliw o funkcji handlowej, gastronomicznej i sanitarno-socjalnej; budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, podzielony na dwie funkcjonalne części: sklep ze strefą kasową wraz z ogólnodostępnymi sanitariatami i zapleczem oraz część gastronomiczną; dwa podziemne zbiorniki do magazynowania paliw, jeden zbiornik podziemny na LPG, jeden zbiornik podziemny na LPG do celów grzewczych o pojemności; wydzielone stanowisko zlewu paliw płynnych i LPG, instalacja paliwowa łącząca zbiorniki z dystrybutorami oraz maszty oddechowe; wiaty nad dystrybutorami do tankowania pojazdów osobowych; separator koalescencyjny, osadnik i separator tłuszczu; stanowisko serwisowe: kompresor, odkurzacz; pylon cenowy LED o wysokości 8 m, pojemniki na odpady; ogródek letni; elementy informacyjno-reklamowe, powierzchnie utwardzone- drogi wewnętrzne i chodniki; nawierzchnie szczelne w rejonie rozładunku i dystrybucji paliwa; instalacje zewnętrzne uzbrojenia terenu oraz przyłącza mediów; miejsca parkingowe dla samochodów osobowych; klatka do magazynowania butli LPG (do 20 szt.); oświetlenie zewnętrzne oraz mury oporowe.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty