https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nie tylko karta seniora

W Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach została zorganizowana miejska inauguracja programu Ogólnopolska Karta Seniora, podczas której seniorzy z Boguszowa – Gorc odebrali pierwsze karty.

Burmistrz Boguszowa-Gorc Sylwia Dąbrowska oraz obecni na sali przedsiębiorcy z Boguszowa – Gorc odebrali z rąk ambasadora zdrowego i aktywnego stylu życia dr Marka Pilcha z „Głosu Seniora” certyfikaty przystąpienia do programu. Spotkanie dopełnił występ chóru Sonoro z Boguszowa-Gorc oraz wykład „Bezpieczny senior – stop manipulacji, nie daj się oszukać”.

– To nie wszystko, co zaplanowaliśmy dla seniorów w najbliższym czasie. Ośrodek Pomocy Społecznej złożył wniosek o dofinansowanie działalności Klubu Seniora na Krakowskim Osiedlu, w którym zostały zaplanowane zajęcia dla 12 uczestników, w szczególności spotkania ze specjalistami, 3 wycieczki krajoznawcze oraz zakup materiałów do zajęć. Przypomnijmy, że Klub Seniora na ul. Krakowskiej został oddany do użytku w grudniu 2022 roku. Zaniedbany lokal przeszedł gruntowny remont, został wyposażony w meble i nowoczesny sprzęt. Inwestycja została w ponad połowie dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Klub jest zarządzany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Jego członkowie działają prężnie, poszerzają swoje horyzonty i otwierają się na nowe wyzwania. Inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego na początku tego roku gmina złożyła wniosek o przyznanie dofinansowania na utworzenie kolejnego takiego miejsca dla seniorów z naszej gminy. Oprócz tego Gmina, wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Fundacją Razem, rozpoczyna realizację projektu „Program rozwoju systemu usług opiekuńczych w Gminie Boguszów-Gorce” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu planowana jest organizacja usług opiekuńczych dla 25 osób w wymiarze 1000 godzin miesięcznie. Poza usługami zaplanowane jest wsparcie towarzyszące – posiłki, wsparcie psychologiczne i prawne, wypożyczalnia sprzętu wspomagającego. Poza tym Gmina Boguszów-Gorce od kilku lat z powodzeniem realizuje także program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. W zeszłym roku brało w nim udział 48 podopiecznych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, obsługiwanych przez 18 asystentów. W tegorocznej edycji gotowość do uczestnictwa zadeklarowało 20 asystentów z doświadczeniem z poprzednich edycji, a plan zakłada objęcie opieką 45 osób niepełnosprawnych. Łączna wnioskowana suma środków potrzebna na realizację programu szacowana jest na ponad 1,5 mln zł. W Gminie Boguszów-Gorce ponad 30% mieszkańców stanowią emeryci i renciści, z których duża część posiada orzeczenia o niepełnosprawności umiarkowanej i znacznej. Począwszy od pierwszej edycji programu realizowanego w gminie, usługi asystenckie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców, do których ten program jest kierowany. Usługi, którymi będą objęci uczestnicy, obejmują pomoc asystenta w wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsca (np. dom, praca, kościół, lekarz, znajomi, rodzina itp.), na kursy, szkolenia, wczasy, turnusy rehabilitacyjne, pomoc w zakupach (z zastrzeżeniem aktywnego uczestnictwa osoby niepełnosprawnej), w załatwianiu spraw urzędowych, czytaniu prasy, książek lub korespondencji, osobom niezdolnym do samodzielnego pisania ręcznego czy komputerowego – pomoc w komunikowaniu się, nawiązywaniu kontaktu i współpracy z różnego rodzaju organizacjami. Ponadto Boguszowski OPS czeka na rozpatrzenie wniosku z programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, w ramach którego zaplanowany został zakup i obsługa opasek bezpieczeństwa, czyli urządzeń pozwalających seniorowi sprawdzać podstawowe czynności życiowe, wykrywające upadek i pozwalające na błyskawiczne powiadomienie służb ratowniczych w sytuacji zagrożenia życia dla osób niesamodzielnych – wylicza Sylwia Dąbrowska.

(JCF)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty