https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Najważniejsze wydarzenia 2023 roku w Kamiennej Górze

Styczeń

Zakończyła się budowa 700-metrowego odcinka ul. Wrzosowej w Kamiennej Górze. To zadanie było częścią dużego projektu infrastrukturalnego miasta Kamienna Góra wartego 14,6 mln zł. W jego ramach wybudowano ul. Różaną, przebudowano ul. Śląską oraz zbudowano nową kładkę dla pieszych nad ścieżką rowerową w rejonie ul. Słowackiego. Kamienna Góra pozyskała na te zadania 12,7 mln złotych dotacji.

Luty

Zakończyła się przebudowa jazu na rzece Zadrna. To pierwszy etap rewitalizacji zbiornika i jego otoczenia. Jaz może spiętrzyć rzekę maksymalnie o metr. Takie podniesienie lustra wody jest konieczne do zapewnienia dopływu do Zalewu. Jaz pełni także funkcję przeciwpowodziową. W razie potrzeby będzie można go łatwo opuszczać lub podnosić. Sterowanie przepływem odbywa się za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym. Budowa pochłonęła 3 mln zł, z czego 2,5 mln zł pozyskano z dotacji.

Marzec

Rozpoczęła się przebudowa ul. Śląskiej w Kamiennej Górze. Powstała tam kanalizacja burzowa, nowe oświetlenie oraz nawierzchnia. Prace objęły prawie półkilometrowy odcinek jezdni.

Kwiecień

Na działce przy ul. Staszica rozpoczęła się budowa pierwszego od wielu lat budynku mieszkalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kamiennej Górze. Lokum znajdzie w nim 18 rodzin. To wspólny projekt finansowany przez TBS i miasto Kamienna Góra.

Maj

Odsłonięto kolejne figurki kamiennogórskich rycerzy. Odlane z brązu postacie stanęły przy: kamiennogórskim Zalewie, stanicy rowerowej przy ul. Lubawskiej oraz Rondzie Niepodległości. Rycerz – wędkarz i rycerz – kolejarz nawiązują do miejsc, w których zostali ustawieni. Natomiast rycerze ukryci na wozie z sianem są pamiątką historii miasta, do którego przed wiekami podstępem przedarła się uzbrojona drużyna i zdobyła Kamienną Górę. W różnych punktach miasta stoi obecnie osiem figurek rycerzy. Można je znaleźć przy: sztolni Arado (rycerz – Aradek), ratuszu (rycerz – urzędnik), bibliotece (rycerz – czytelnik), na kamiennogórskim rynku (rycerz – marzyciel), przy kawiarni Lotos (rycerz – saksofonista).

Czerwiec

Miejskie Centrum Kultury Fizycznej, gospodarz kamiennogórskiego Zalewu, odnowiło molo. Z konstrukcji zniknęło stare, przegniłe odeskowanie. Zabezpieczono również antykorozyjnie stalową konstrukcję.

Lipiec

Zakończono prace na parkingu przy ulicy Leśnej. Powstał tam plac dla 50 aut, wiata rowerowa, nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych. Zostały ustawione ławki, kosze na śmieci i stojaki dla rowerów. Wykonawca przebuduje też ulicę Leśną. Powstanie tam: jezdnia, chodniki, oświetlenie uliczne, ścieżki rowerowe. Projekt przewiduje też budowę sieci infrastruktury podziemnej (deszczowej, wodociągowej, sanitarnej, teletechniczej, elektroenergetycznej, gazowej). Koszt to ponad 4,7 mln zł. Pieniądze przebudowę zostały pozyskane przez miasto Kamienna Góra w całości ze źródeł zewnętrznych.

Sierpień

Miejskie instytucje zorganizowały Dni Kamiennej Góry. Podczas trzydniowej imprezy nie zabrakło gwiazd. Wielotysięczną publiczność bawili: Smolasty, Myslovitz, Liber i Danzel. Według bywalców Dni Kamiennej Góry, piątkowy koncert Smolastego zgromadził najliczniejszą publikę w historii tego wydarzenia.

Wrzesień

Została otwarta nowa kładka nad ścieżką rowerową przy ul. Słowackiego. Zastąpiła ona starą, kamienną konstrukcję, której groziło zawalenie. To zadanie zamknęło duży projekt infrastrukturalny miasta Kamienna Góra. Dzięki niemu zbudowano lub zmodernizowano ulice: Różaną, Wrzosową i Śląską.

Październik

Zaczęła się budowa domu komunalnego przy ul. Ściegiennego 10 w Kamiennej Górze. To była historyczna chwila, bo w mieście nie budowano żadnych mieszkań komunalnych od trzech dekad. Nowy dom komunalny pomieści 24 rodziny. Koszt prac to 11,8 mln zł. Tę sumę prawie w całości pokryją dotacje z Banku Gospodarstwa Krajowego. Lokatorzy zaczną wprowadzać się już w tym roku. Nowy dom będzie miał prawie 1600 metrów kw. powierzchni użytkowej, wysokie na 9 metrów trzy kondygnacje naziemne i jedną podziemną, która pomieści 10 garaży. Zaplanowano w nim ogrzewanie z zastosowaniem pomp ciepła. Na dachu pojawią się panele fotowoltaiczne, które będą zapewniały prąd do zasilania urządzeń technicznych budynku oraz oświetlenia klatek schodowych. Dom będzie miał także podwyższony standard izolacji.

Listopad

Miasto Kamienna Góra pozyskało 6 milionów złotych z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę kolejnego domu komunalnego w mieście. Będzie w nim 15 mieszkań. Dom powstanie w miejscu zrujnowanej, wysiedlonej kamienicy w śródmieściu przy alei Wojska Polskiego 25. Budowa zacznie się w tym roku.

Grudzień

Rozpoczęło się układanie kostki na alejach na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej. Na terenie nekropolii trwają też roboty przy budowie domu pogrzebowego. Te zadania są finansowane przez miasto Kamienna Góra. Mają zostać zakończone w październiku 2024 r. Koszt to prawie 5 mln zł, z czego 4,4 mln zł pochodzi z dotacji.

(RaŚ)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty