https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Miasto Kamienna Góra sprzedaje nieruchomości

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8
o pow. 25,47 m2, położonego w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 36 w Kamiennej Górze. Do lokalu przynależy kuchnia o pow. 11,59 m2, łazienka o pow. 2,92 m2, piwnica o pow. 4,58 m2. Ww. budynek położony jest na działce nr 162, obręb nr 6
o pow. 372 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1K/00006036/2.
Rokowania odbędą się 19 marca 2024 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza ww. lokalu z 4,5% udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 59 000,00 zł brutto.
Osoby zamierzające uczestniczyć w rokowaniach zobowiązane są wpłacić zaliczkę w wysokości 6 000,00 zł do dnia 12 marca 2024 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze.
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w rokowaniach oraz nieruchomość, której rokowania dotyczą.
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne lub inny podmiot, które najpóźniej do dnia 12 marca 2024 r. do godz. 1500 złożą pisemne zgłoszenie udziału
w rokowaniach, w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Ludwika Waryńskiego 36 w Kamiennej Górze”. Zgłoszenia należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta, pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra (liczy się data i godzina wpływu do urzędu).
Ogłoszenie o rokowaniach zamieszczono na stronach: www.bip.kamiennagora.pl
i www.kamiennagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych
w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 756455133 lub na www.bip.kamiennagora.pl


Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni 10,83 m2 (pow. użytkowa 8,30 m2 ze względu na wysokość lokalu między 200, a 246 cm), położonego w budynku przy ul. Papieża Jana Pawła II 22
w Kamiennej Górze. Ww. budynek położony jest na działce nr 74, obręb nr 3 o pow. 734 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1K/00019421/2.
Przetarg odbędzie się 19 marca 2024 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza ww. lokalu z 2,2% udziałem w częściach wspólnych budynku
i w gruncie wynosi 23 000,00 zł brutto.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 2 300,00 zł do dnia 12 marca 2024 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach: www.bip.kamiennagora.pl
i www.kamiennagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych
w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 756455133 lub na www.bip.kamiennagora.pl


Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8 o pow. 48,45 m2, położonego w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 20 w Kamiennej Górze. Ww. budynek położony jest na działce nr 257, obręb nr 6 o pow. 280 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1K/00019484/1.
Przetarg odbędzie się 19 marca 2024 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza ww. lokalu z 11,8% udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 80 000,00 zł brutto.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 8 000,00 zł do dnia 12 marca 2024 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach: www.bip.kamiennagora.pl
i www.kamiennagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych
w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 756455133 lub na www.bip.kamiennagora.pl

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty