https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Partnerzy WSSE „INVEST-PARK” zacieśniają współpracę

Takie informacje napawają radością! Dwóch naszych partnerów podpisało porozumienie o współpracy: Mercedes-Benz Manufacturing Poland zaoferował studentom Politechniki Wrocławskiej odbywanie praktyk i stażów w jednej z najnowocześniejszych fabryk w Polsce, która działa zgodnie z ideą Przemysłu 4.0.

– Z przyjemnością ogłaszamy nową współpracę pomiędzy Mercedes-Benz Manufacturing Poland a Politechniką Wrocławską, która zaowocuje wspólnym programem edukacyjnym dla studentów. Program ten ma umożliwić studentom zdobycie praktycznego doświadczenia i dostosowanie się do dynamicznych wymagań rynku pracy. Studenci Politechniki Wrocławskiej będą mieli okazję odbywania staży w zakładzie operującym na zasadach Przemysłu 4.0. To nie tylko unikalna możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, ale także dostosowania się do nowoczesnych trendów w dziedzinie technologii. Ta inicjatywa to kolejny krok w kierunku partnerskiego podejścia między światem biznesu a edukacji, której celem jest nie tylko wspieranie młodych talentów, ale także kreowanie nowoczesnych rozwiązań i przyczynianie się do rozwoju regionu – informuje Mercedes-Benz Manufacturing Poland, który na terenie WSSE „INVEST PARK” w Jaworze wybudował nowoczesną fabrykę, a w grudniu 2023 r. dokupił kolejne grunty.

– Dla studentów Politechniki Wrocławskiej to wielka szansa, zwłaszcza dla tych, którzy kształcą się zamiejscowych oddziałach uczelni w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu, by wspierać firmę w obszarze badań i rozwoju. Gratulujemy i życzymy samych pionierskich projektów! – podkreślają przedstawiciele kierownictwa WSSE „INVEST PARK”.

(MM)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty