https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nieodpłatna pomoc prawna w gminach powiatu wałbrzyskiego

W gminach powiatu wałbrzyskiego: Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Stare Bogaczowice, Szczawno-Zdrój oraz w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, do 31 grudnia 2024 r. pełnione są dyżury w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24 w Wałbrzychu:

 – w każdy poniedziałek w godzinach: 11.00 – 15.00; w miesiącach: styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad porad będzie udzielał radca prawny dr Piotr Sosiński), a w miesiącach: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień porad będzie udział adwokat Maciej Raczkowski;

– w każdy czwartek w godzinach 9.00 – 13.00 porad będzie udzielał adwokat Tomasz Krupa;

– w każdy piątek w godzinach 9.00 – 13.00 porad będzie udzielała adwokat Katarzyna Koziara.

Urząd Miejski W Boguszowie-Gorcach, pl. Odrodzenia 1 w Boguszowie-Gorcach:

– w każdy czwartek w godzinach 11.30 – 15.30; w miesiącach: styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad porad będzie udzielał radca prawny Marcin Solski, a w miesiącach: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień porad będzie udzielała adwokat Zuzanna Nowicka-Sycińska;

– w każdy piątek w godzinach 10.00 – 14.00; w miesiącach: styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad porad będzie udzielała radca prawny Agata Czyż, a w miesiącach: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień porad będzie udzielała adwokat Natalia Pasternak.

Centrum Usług Społecznych, ul. Piastowska 11 w Jedlinie-Zdroju:

– w każdy wtorek w godzinach 12.00 – 16.00 porad będzie udzielała adwokat Katarzyna Koziara.

Teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju, ul. T. Kościuszki 19 w Szczawnie-Zdroju:

– w każdy poniedziałek w godzinach 9.00 – 13.00 porad będzie udzielał doradca obywatelski Karol Leśniewski.

Biblioteka + Centrum Kultury Czarny Bór, ul. Sportowa 44 w Czarnym Borze:

– w każdy wtorek w godzinach 10.00 – 14.00; w miesiącach: styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad porad będzie udzielała radca prawny Agnieszka Bąk, a w miesiącach: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień porad będzie udzielała adwokat Justyna Żyłak-Matwiej.

Urząd Miejski w Głuszycy, ul. Parkowa 9 w Głuszycy:

– w każdą środę w godzinach 11.00 – 15.00 porad będzie udzielała adwokat Katarzyna Koziara.

Urząd Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132 w Starych Bogaczowicach:

– w każdą środę w godzinach 12:00 – 16:00; w miesiącach: styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad porad będzie udzielała radca prawny Katarzyna Zawadzka-Żyłak, a w miesiącach: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień porad będzie udzielał adwokat Łukasz Zapała.

Uwaga! Wyżej wymienieni prawnicy mogą na dyżur wyznaczyć zastępcę.

Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej należy zapisać się pod numerem telefonu: 74 846-05-48 (w godzinach pracy urzędu) lub przesłać zgłoszenie na adres e-mail: poradyprawne@powiatwalbrzyski.pl, albo zarejestrować się samodzielnie przez elektroniczny moduł rejestracji utworzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości: https://np.ms.gov.pl/.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego stacjonarnie w punkcie, składa pisemne oświadczenie, że nie jest stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Kto może skorzystać?

Każdy, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.

Nieodpłatna pomoc prawna

Prawnik udzieli nieodpłatnej pomocy prawnej przykładowo w sytuacjach sporu z pracodawcą, spółdzielnią lub sąsiadem, reklamacji w sklepie. Udzieli informacji i przygotuje projekt potrzebnego pisma, w tych sprawach, które nie toczą się przed sądem. A jeżeli sprawa jest już w sądzie, to napisze projekt pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Doradca obywatelski

Doradca służy nieodpłatną poradą obywatelską. Zaproponuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji. Będzie wspierał w rozwiązaniu problemu. Wskaże przysługujące prawa i spoczywające na Tobie obowiązki, a w razie potrzeby sporządzi wspólnie plan działania i pomoże w jego realizacji.

Mediacja

Jeżeli jesteś w sporze i chcesz się porozumieć – skorzystaj z nieodpłatnej mediacji. Mediator przeprowadzi mediację pomiędzy Tobą a inną osobą, grupą osób lub instytucją, jak np. bank, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia itd. A jeśli nie jesteś pewien, czy mediacja znajdzie zastosowanie do twojej sprawy – przyjdź po informacje.

Uwaga: z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje prowadzone ze skierowania sądu oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Dyżur specjalistyczny

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło ogólnokrajową listę dyżurów specjalistycznych: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne umożliwiając osobom fizycznym – za pomocą środków porozumiewania się na odległość – uzyskanie pomocy prawnej lub porady obywatelskiej.

Jeżeli potrzebujesz porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, możesz zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny – niezależnie od swojego miejsca zamieszkania. Lista będzie na bieżąco aktualizowana.

Wyraź opinię

Po uzyskaniu porady można wyrazić opinię dotyczącą udzielonej porady. Wypełnienie przez osobę uprawnioną KARTY B , w tym podanie numeru telefonu jest dobrowolne. Po wypełnieniu ankiety, osoba uprawniona osobiście umieszcza część B karty pomocy w zamkniętej skrzynce opisanej „OPINIE” znajdującej się w punkcie lub przekazuje ankietę drogą elektroniczną na adres poradyprawne@powiatwalbrzyski.pl lub sekretariat@powiatwalbrzyski.pl.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty