https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Budżet Obywatelski Gminy Lubawka

Mieszkańcy Gminy Lubawka mogą zadecydować na jakie cele zostaną przeznaczone środki z budżetu obywatelskiego.

Przewidywana kwota środków na realizację wybranych projektów w 2024 roku wyniesie 120 tys. złotych. Formularz zgłoszeniowy projektu należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2024 r. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Lubawka należy zgłosić w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka przy pl. Wolności 1 (pokój nr 1). Lista projektów, na które będzie można oddać głos zostanie przedstawiona po jej ustaleniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubawka oraz na tablicy ogłoszeń. Wszelkie informacje dotyczące Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Lubawka na znajdują się na stronie internetowej: http://bip.lubawka.eu/site/resolution/show/30041.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty