https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Rozmawiali o ruinie

Na wniosek Burmistrza Miasta Lubawka odbyło się spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kamiennej Górze. – Rozmawialiśmy o wspólnych działaniach w sprawie grożącego zawaleniem budynku przy ulicy Bocznej 11 w Lubawce – mówi Zastępca Burmistrza Miasta Lubawka Sławomir Antoniewski.

W spotkaniu udział wzięli także: Starosta Powiatu Kamiennogórskiego Jarosław Gęborys, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kamiennej Górze Adrian Ciejak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Graczyk, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze Mariusz Rusiecki oraz Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze Robert Słowik.

– Stan budynku przy ulicy Bocznej 11 w Lubawce zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Przedstawione zostały możliwości działań, a uczestnicy doszli do porozumienia, że konieczne jest wspólne wystąpienie, zawierające konieczność zmiany przepisów. Starosta określił, że w ciągu 30 dni zostanie przygotowany wspólny projekt wystąpienia. Powyższe stanowisko zostanie przekazane Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz parlamentarzystom. Przypominam, że budynek przy ul. Bocznej 11 w Lubawce jest własnością prywatną i należał do nieżyjącej już osoby fizycznej. Ponieważ spadkobiorcy odmówili przyjęcia majątku, toczy się postępowanie, którego głównym celem jest uregulowanie stanu prawnego własności budynku. Obiekt znajduje się pod pieczą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamiennej Górze. Ze względu na istniejące zagrożenie, w trybie natychmiastowym podjęliśmy decyzję o wyłączeniu z ruchu zarówno pieszego, jak również samochodowego, części ulicy Bocznej na wysokości zdegradowanego obiektu. Teren został wygrodzony oraz odpowiednio oznakowany do czasu usunięcia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Podobne działania zostały podjęte 29 grudnia 2023 r., po informacji o zagrożeniu życia i zdrowia mieszkańców wynikających z postępującej degradacji ruin budynku przy ulicy Kamiennogórskiej 11 w Chełmsku Śląskim. Tam również zostały podjęte działania, których celem było zabezpieczenia terenu wokół ruiny.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty