https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Będzie bezpieczniej w Unisławiu Śląskim

– Podpisaliśmy umowę na budowę chodnika dla pieszych w Unisławiu Śląskim – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. – To kolejna inwestycja z Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej, która w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Zadanie zrealizuje firma Elektrotim z Wrocławia za kwotę ponad 12 mln zł.

Mieszkańcy Unisławia Śląskiego przez wiele lat walczyli o realizację tej inwestycji. Wspólnie z samorządowcami słali apele do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ministerstw oraz parlamentarzystów, a także organizowali protesty i blokady drogi krajowej nr 35.

– W styczniu 2023 roku Rada Miejska Mieroszowa podjęła uchwałę – apel do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dotyczącą budowy chodników w ciągu drogi krajowej 35 pomiędzy Mieroszowem, a Kowalową, w Unisławiu Śląskim i w Kowalowej. Dzięki naszej skutecznej interwencji i współpracy Gminy Mieroszów z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, w kwietniu 2023 r. zostaliśmy poinformowani o ogłoszeniu przetargów dla realizacji tych inwestycji w dwóch lokalizacjach: na odcinku drogi krajowej 35 pomiędzy Mieroszowem a Kowalową oraz w Unisławiu Śląskim – przypomina Andrzej Lipiński, Burmistrz Mieroszowa.

– Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA. PBID wskazuje rodzaje działań, które są potrzebne do wykonania, aby sieć dróg krajowych w Polsce była dostosowana technicznie i organizacyjnie do potrzeb użytkowników. Celami szczegółowymi są ochrona uczestników ruchu oraz zapewnienie infrastruktury drogowej, mającej wpływ na wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez redukcję liczby wypadków i ich ofiar. Koszt wszystkich zadań z Programu to ok. 2,5 mld zł. Źródłem finansowania przebudowy dróg krajowych w ramach PBID jest Krajowy Fundusz Drogowy. Inwestycja w Unisławiu Śląskim będzie realizowana z tego właśnie programu w formule tradycyjnej – buduj. To oznacza, że po ustaniu trudnych warunków atmosferycznych, wykonawca planuje rozpocząć prace w terenie. W ramach zadania wykonany zostanie chodnik po prawej i lewej stronie drogi krajowej o łącznej długości ok. 1800 m. Ponadto powstaną zatoki autobusowe i przejścia dla pieszych. Wykonane będą także prace, związane z przebudową infrastruktury wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i kanalizacji deszczowej. Złożone w przetargu oferty zostały sprawdzane wg. trzech kryteriów: ceny, okresu gwarancji oraz terminu realizacji zamówienia. Zakończenie zadania planowane jest w grudniu 2024 r. – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty