https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Jednogłośny budżet

Rada Miejska Mieroszowa jednogłośnie uchwaliła Budżet Gminy Mieroszów na rok 2024 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mieroszów. Zapisane dochody Gminy Mieroszów w 2024 r. wyniosą 64 443 591 zł.

– Wydatki ogółem 65 507 382 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 32 042 169 zł, czyli 49% ogółu wydatków – to pierwsze w historii Gminy Mieroszów tak wysokie zaangażowanie inwestycyjne. W porównaniu do roku 2018, w którym rozpoczęliśmy kadencję, dochody zaplanowane były na poziomie 30 138 200 zł, wydatki wynosiły ogółem 31 045 700 zł, w tym wydatki majątkowe były na poziomie 4 347 500 zł. W 2024 roku jest to siedmiokrotny wzrost wydatków inwestycyjnych. Bardzo dziękujemy pani skarbnik Joannie Błażuk, pracownikom urzędu miejskiego, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych, sołtysom i radom sołeckim za przygotowanie projektu budżetu. Dziękujemy także radnym za jednomyślnie oddane głosy na tegoroczny budżet Gminy Mieroszów – mówi Andrzej Lipiński, Burmistrz Mieroszowa.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty