https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ważne zmiany związane z rejestracją pojazdów

Przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2024 właściciel pojazdu jest zobowiązany do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni od dnia nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej oraz sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Znika możliwość zgłoszenia nabycia pojazdu bez jego rejestracji!

 – mówi Piotr Dębek, Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin, będzie biegł od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku, gdy właścicielem pojazdu będzie przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, będzie obowiązany do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni.

1. Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni (dotyczy wszystkich właścicieli z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami) nie złoży tego wniosku w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł. W przypadku niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 180 dni, karę pieniężną nakłada się w wysokości 1.000 zł.

2. Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni (dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami) nie złoży tego wniosku w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 1.000 zł. W przypadku niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 180 dni, karę pieniężną nakłada się w wysokości 2.000 zł.

3. Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zawiadamia starosty o zbyciu pojazdu w terminie 30 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.

Wysokość kar administracyjnych od dnia 1 stycznia 2024 r.

  • 250 zł. za brak zawiadomienia o zbyciu pojazdu w terminie 30 dni.
  • 500 zł. za niezarejestrowanie pojazdu w terminie 30 dni.
  • 1.000 zł. za niezarejestrowanie pojazdu w terminie 180 dni.
  • 1.000 zł. za niezarejestrowanie pojazdu w terminie 90 dni przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami.
  • 2.000 zł. za niezarejestrowanie pojazdu w terminie 180 dni przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami.

(PD, źródło: www.facebook.com/Kompetentny)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty