https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Porozumienie bez barier

– Do udziału w zajęciach zaprosiliśmy osoby z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną – opowiada Agnieszka Chlipała, wiceprezeska Fundacji Wałbrzych 2000 – z 3 powiatów: wałbrzyskiego grodzkiego i ziemskiego oraz powiatu świdnickiego.
Uczestnicy wzięli udział w zajęciach terapii behawioralnej i psychologicznej, zajęciach komputerowych, gdzie w programie dr Neuronowski usprawniali komunikację w oparciu o metodę usprawniania zegara neuronalnego. A sprawdzianem zdobytych umiejętności była wycieczka do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wałbrzychu.

– Było super! – opowiada Karolina Kasprzak, uczestniczka zadania #Rozmawiamy. – Obejrzeliśmy spalony pokój, były syreny i dymy, siedziałam w wozie strażackim! A potem zjedliśmy pyszny obiad – dodaje Karolina.

– Wielkie podziękowania należą się wałbrzyskim strażakom – mówi Agnieszka Chlipała, – bo uczestnicy zadania – osoby w spektrum autyzmu, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, mają specjalne potrzeby i nie każdy potrafi się z nimi porozumieć. Strażacy spisali się na szóstkę! – dodaje.

(JK)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty