https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Kultywują Barbórkę

Choć kopalnie węgla kamiennego w Wałbrzychu zostały zamknięte ćwierć wieku temu, to w regionie wałbrzyskim wciąż kultywowane są górnicze tradycje, za szczególnie Barbórka, która obchodzona jest 4 grudnia.

W regionie wałbrzyskim wciąż działają kopalnie surowców skalnych, między innymi w Rybnicy Leśnej należąca do KSS Bartnica i w Czarnym Borze, należąca do Mineral Polska Sp. z o.o. Pracownicy tych kopalń hucznie świętowali Barbórkę, która obchodzona była także w Wałbrzychu i Boguszowie – Gorcach, gdzie przez kilkaset lat wydobywano węgiel oraz inne minerały. Były tradycyjne karczmy piwne, uroczyste akademie, nabożeństwa, parady górnicze i spotkania w szkołach. Między innymi 29 listopada 2023 r. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ZSZS wzięli udział w przekazaniu płaskorzeźby patronki górników, czyli świętej Barbary, przez Stowarzyszenie Gwarków KWK Victoria i Kopalń Wałbrzyskich na rzecz społeczności szkolnej i warsztatowej.

 – Przekazanie płaskorzeźby odbyło się w duchu zawartej deklaracji wspólnotowości, która mówi o krzewieniu i pielęgnacji tradycji górniczych na ziemi wałbrzyskiej oraz włączaniu osób z niepełnosprawnościami w życie kulturowe miasta. Zaproszeni, goście m.in. przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej Wałbrzycha Małgorzata Wiłkomirska oraz gwarkowie wysłuchali występu artystycznego przygotowanego przez młodzież oraz historii losów Św. Barbary, którą przedstawił prezes Stowarzyszenia Gwarków KWK Victoria i Kopalń Wałbrzyskich Jan Kucharek. Po Części Artystycznej została odsłonięta płaskorzeźba św. Barbary w „Sztolni Marzeń” na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej – relacjonuje Jolanta Ceran, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu.

(RED, IZ)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty