https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Małżeńskie jubileusze

Urząd Stanu Cywilnego w Kamiennej Górze prosi o kontakt pary, które w 2024 roku będą obchodziły jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego.

– Pary małżeńskie, które w jednym związku przeżyły co najmniej 50 lat, mogą zostać odznaczone honorowymi Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadawanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prosimy o kontakt osoby zainteresowane otrzymaniem medali zameldowane na stałe na terenie miasta lub gminy Kamienna Góra. Medal mogą otrzymać też pary, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, a nie zostały odznaczone. Zgłoszenia przyjmuje Urząd Stanu Cywilnego w Kamiennej Górze przy pl. Grunwaldzkim 1 (pokój 101), a informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 75 64 55 138 i 75 64 55 139 – mówi Rafał Święcki, Rzecznik Prasowy Urzędu Miejskiego w Kamiennej Górze.

(RaŚ)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty