https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Rozmawiali o obwodnicy Boguszowa – Gorc

– Za nami ważne spotkanie w siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, podczas którego, omawialiśmy rozwiązania w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej – mówi Sylwia Dąbrowska, Burmistrz Boguszowa-Gorc.

– W trakcie spotkania z dyrektorem do spraw inwestycji DSDiK Mariuszem Wawro, Kierownikiem Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach Jakubem Stolickim oraz projektantami obwodnicy Boguszowa-Gorc, miałam okazję zapoznać się ze wstępną koncepcją i opowiedzieć zgromadzonym o problemach mieszkańców oraz o potencjalnych problemach miasta wynikających z braku obwodnicy. Projektanci w sposób rzeczowy omówili zaproponowane rozwiązania, które wynikają z uwarunkowań terenowych i przyrodniczych, kolizji z infrastrukturą techniczną, struktury własności gruntów oraz obowiązujących przepisów w zakresie budowy dróg. Przed projektantami ogrom pracy i uzgodnień m.in. z gestorami sieci, konserwatorem zabytków, czy regionalną dyrekcją ochrony środowiska – wylicza burmistrz Sylwia Dąbrowska.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty