https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Invest in EDU partnerem Hackathon mObywatel mHack

Klaster Edukacyjny Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Invest in EDU był partnerem którego mieliśmy przyjemność – Hackathon mObywatel mHack we Wrocławiu.

Ponad 80 uczestników, podzielonych na kilkuosobowe grupy,  przez 2 dni pracowało podczas intensywnej i kreatywnej sesji programistycznej, sprawdzając swoje umiejętności i walcząc o wprowadzenie wypracowanego rozwiązania do aplikacji mObywatel, którą obecnie posiada ponad 11 milionów obywateli. Zadaniem uczestników było opracowanie narzędzi zintegrowanych z ekosystemem aplikacji mObywatel i zaprojektowanie rozwiązań poszerzających jej funkcje. Ogromnym wsparciem dla uczestników byli obecni podczas wydarzenia mentorzy, w których wcielili się pracownicy Centralny Ośrodek Informatyki, którzy na co dzień pracujący nad rozwijaniem aplikacji.

Wyniki ich pracy prezentują się następująco:

– pierwsze miejsce i nagrodę 50 000 zł otrzymał zespół Legumina za projekt mKonsument, innowacyjny system do zgłaszania roszczeń z tytułu rękojmi do UOKiK;

– drugie miejsce zdobył zespół Almost Engineers z projektem mKodeks, który opracował wsparcie w odszukaniu odpowiednich przepisów prawa na podstawie zapytań w powszechnie stosowanym języku;

– trzecie miejsce zajęła ekipa mObiRat i ich projekt mDawca, który polegał na kompleksowej obsłudze krwiodawstwa, pomagając krwiodawcom znaleźć miejsce możliwej donacji, archiwizować pobrań i informować o bieżącym zapotrzebowaniu na krew.

(JM)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty