https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Spektrum Awangardy – 50-lecie Galerii Fotografii Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu 1973-2023

W 2023 r. mija 50 lat od powstania galerii fotografii we wrocławskim Domku Romańskim. W tym czasie istniały tam 4 galerie, realizujące różnorodne programy wystawiennicze: Wrocławska Galeria Fotografii (1973-1978), Foto-Medium-Art (1978-1996), Dolnośląskie Centrum Fotografii (1996-2016) i Galeria FOTO-GEN (2017-2023).

W październiku 2023 r. Okręg Dolnośląski Związku Polskich Artystów Fotografików (ZPAF) i Galeria FOTO-GEN organizują wystawę przypominającą ważniejsze wystawy i działania fotograficzne eksponowane w tym zasłużonym dla historii fotografii miejscu. Najbardziej czytelnym był nurt fotografii elementarnej propagowany przez Jerzego Olka w Galerii Foto-Medium-Art.

ZPAF jest największą polską organizacją artystów traktujących fotografię jako środek twórczej wypowiedzi. Istnieje od 1947 r., kontynuuje tradycje Fotoklubu Polskiego, który miał w swoich szeregach najwybitniejszych artystów międzywojennej Polski. Po II wojnie światowej to oni, na czele z Janem Bułhakiem, stali się założycielami ZPAF. W związku działali najwybitniejsi polscy artyści fotograficy, m.in. Benedykt Jerzy Dorys, Tadeusz Wański, Jan Sunderland, Edward Hartwig, Zofia Rydet, Zbigniew Dłubak, Wiesław Prażuch, Zbigniew Łagocki.

Wystawa ukaże najważniejsze tendencje kreowane od 1973 r. w siedzibie dzisiejszej Galerii Foto-Gen zestawione z dokonaniami członków Dolnośląskiego Okręgu ZPAF. Na wystawie znajdą się też archiwalne materiały galerii oraz prace wypożyczone z prywatnych kolekcji.

Spektrum Awangardy 50-lecie Galerii Fotografii Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu 1973-2023

Wernisaż: 27.10.2023 r. godz. 18.00

Wystawa: 27.10-26.11.2023 r.

Galeria FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, pl. bpa Nankiera 8, Wrocław

Kurator wystawy: Alek Figura

Współpraca kuratorska i merytoryczna: Paweł Bąkowski, Michał Pietrzak, Andrzej Rutyna, Andrzej Saj, Adam Sobota

Uczestnicy wystawy: Patrycja Basińska, Marek Bułaj, Andrzej Dudek-Dürer, Alek Figura, Grzegorz Gajos, Ewa Gnus, Barbara Górniak, Zenon Harasym, Roman Hlawacz, Daria Ilow, Piotr Komorowski, Grzegorz Kosmala, Krzysztof Kowalski, Stanisław Kulawiak, Lila Len, Adam Lesisz, Marek Liksztet, Michał Pietrzak, Przemek Piwowar, Magda Podsiadły, Wacław Ropiecki, Andrzej Rutyna, Andrzej Ślusarczyk, Marcin Wiktorski, Waldemar Zieliński.

Organizatorzy: Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Dolnośląski – Prezes Michał Pietrzak

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego – Dyrektor Igor Wójcik

Galeria FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Kierownik Paweł Bąkowski

(JP)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty