https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dotacje na inwestycje

Z Programu Inwestycji Strategicznych gminy i powiaty z Aglomeracji Wałbrzyskiej dostały kolejne dotacje na inwestycje:

Gmina Czarny Bór: budowa punktu obsługi mieszkańca – 5 000 000 zł; budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Czarny Bór – 3 500 000 zł; rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie Gminy Czarny Bór – 1 500 000 zł.

Gmina Głuszyca: – modernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Głuszyca – 3 800 000 zł; modernizacja infrastruktury sportowej  przy ul. Dolnej w Głuszycy – 1 980 000 zł.

Gmina Jedlina-Zdrój: przebudowa skrzyżowania ul. Kłodzkiej – drogi wojewódzkiej nr 381 z ul. Chrobrego – 4 550 000 zł.

Boguszów-Gorce: modernizacja infrastruktury drogowej u podnóża Dzikowca – 2 000 000 zł.

Gmina Mieroszów: budowa i przebudowa infrastruktury dróg w Gminie Mieroszów – 7 980 000 zł; modernizacja dróg gminnych w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą  – etap I – 1 900 000 zł.

Gmina Stare Bogaczowice: podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców przez modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Stare Bogaczowice – 7 600 000 zł.

Gmina Świebodzice: modernizacja Wodnego Centrum Rekreacji i Hali Sportowej w Świebodzicach – 6 876 324,23 zł; zakup samochodu specjalnego – śmieciarki do obsługi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  – 1 700 000 zł.

Gmina Walim: remonty dróg w Gminie Walim – 1 995 000 zł; zakup autobusu na potrzeby dowozu dzieci do szkół – 1 870 000 zł.

Gmina Wałbrzych – rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach: Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze polegająca na utworzenie terenów zielonych – 8 000 000 zł.

Szczawno-Zdrój: budowa żłobka – 7 990 000 zł.

Powiat Wałbrzyski: modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu – etap II – 1 900 000 zł; odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju – 1 699 150 zł; poprawa bezpieczeństwa przez utwardzenie poboczy dróg powiatowych – 1 168 500 zł.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty