https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Szkoła dla rodziców i wychowawców

– Zapraszam na psychoedukacyjne warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – zachęca Anna Krause, psychoterapeuta i trener umiejętności wychowawczych, która będzie prowadziła warsztaty w szkołach w Gminie Walim.

– Zajęcia będą odbywały się przez 8 tygodni. Będziemy spotykali się w każdy poniedziałek, począwszy od 16.10.2023 r. Warsztaty będą organizowane naprzemiennie: pierwsze odbędą się w Publicznej Szkole Podstawowej w Jugowicach, a kolejne w Publicznej Szkole Podstawowej w Walimiu i tak na zmianę przez dwa miesiące. Uczestnicy dowiedzą się jak radzić sobie z uczuciami własnymi i dziecka; jak wyznaczać granice, normy i zasady zachowania dziecka; jak wzmacniać pozytywnie; jak rozwijać samodzielność dziecka; jak je zmotywować do nauki. Udział w warsztatach jest bezpłatny, ponieważ wszystkie zajęcia zostały sfinansowane w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Walim – dodaje Anna Krause.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty