https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Górniczy jubileusz

6 października 2023 r. Stowarzyszenie „Witold” z Boguszowa-Gorc świętowało 10-lecie działalności. Z tej okazji członkowie zorganizowali uroczyste spotkanie, na którym wręczyli zaproszonym gościom jubileuszowe medale.

Stowarzyszenie „Witold” powstało w 2013 roku z inicjatywy grupy działaczy społecznych i samorządowych, którzy za główny cel obrali sobie edukowanie dzieci i młodzieży o górnictwie, kultywowanie tradycji górniczych i historii Boguszowa-Gorc oraz ratowanie szybu Witold i pamiątek związanych z górnictwem. Pierwszym prezesem stowarzyszenia był Stanisław Kmiecik. Członkowie stowarzyszenia „Witold” czynnie biorą udział w wydarzeniach kulturalnych, patriotycznych oraz oświatowych. Ważnym elementem działalności jest współpraca ze szkołami w Boguszowie-Gorcach i w Wałbrzychu oraz prowadzenie zajęć w Szybie Witold w Boguszowie-Gorcach. W 2015 roku stowarzyszenie przyczyniło się do stworzenia wyjątkowej, polsko-niemieckiej wystawy dotyczącej Szybu Witold (dawniej szybu „Gustav”) w muzeum w Gӧrlitz. Corocznie, z okazji Barbórki, członkowie stowarzyszenia są organizatorami karczmy piwnej. Do tej pory przedstawiciele stowarzyszenia uczestniczyli w około 130 wydarzeniach. Dziś Stowarzyszenie „Witold” skupia 52 członków, a na jego czele stoją Józef Waliszewski (prezes) Stanisław Urbaniak (wiceprezes).

W podziękowaniu za dotychczasową działalność, podczas jubileuszowego spotkania Burmistrz Boguszowa-Gorc Sylwia Dąbrowska przekazała prezesowi Stowarzyszenia Witold Józefowi Waliszewskiemu pamiątkową statuetkę z wizerunkiem patronki górników – świętej Barbary.

(JCF)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty