https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Spotkanie z przedsiębiorcami

W sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami działającymi na terenie Gminy Marciszów.

Przedstawiciele organizacji biznesowej Partnerskie Kluby Biznesu, której celem jest umożliwienie przedsiębiorcom nawiązywania nowych kontaktów biznesowych w Polsce i w Czechach, przeprowadzili prezentację swojej oferty kierowanej do firm poszukujących nowych możliwości biznesowych, ale również klubów sportowych z różnych dyscyplin oraz fundacji szukających wsparcia finansowego na swoją działalność.

– Relacje samorządu z lokalnym przedsiębiorcą nie powinny ograniczać się tylko do poboru należnych podatków i opłat. Na tej płaszczyźnie, w obecnych czasach, potrzebna jest partnerska współpraca. Promocja lokalnego przedsiębiorcy przez samorząd, jego oferty, produktów i usług na zewnątrz, niewątpliwie jest kluczem do wspólnej ekspansji i rozwoju gospodarczego. Działalność w Partnerskich Klubach Biznesu w naszej gminie może być napędem do nowych przedsięwzięć biznesowych, ale także doskonałą platformą do rozwoju i ekspansji istniejących firm. To spotkanie jest początkiem wspólnych działań i wymiany doświadczeń w tym zakresie – powiedział po spotkaniu Wiesław Cepielik, Wójt Gminy Marciszów.

(PT, fot. RelacjeRagionalne.pl)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty