https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Seniorzy w delegacji

Dzięki współpracy Wójta Gminy Marciszów Wiesława Cepielika ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz seniorów, został zorganizowany kolejny wyjazd integracyjny, który był połączony z warsztatami. 1 października 2023 r. grupa seniorów z Klubu Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Marciszowie, wraz z grupą kamiennogórską i bolkowską, wyjechała na trzydniowe zajęcia do Szklarskiej Poręby.

(PT, fot. RelacjeRegionalne.pl)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty