https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

XIX Festiwal Piosenki Osób z Niepełnosprawnościami

Stanisław Soyka po raz kolejny będzie gwiazdą XIX Festiwalu Piosenki Osób z Niepełnosprawnościami, który odbędzie się 4 października 2023 r. w Wałbrzychu.

Celem festiwalu jest kształtowanie charakteru młodych ludzi przez wdrażanie ich w rywalizację w duchu fair play oraz dostarczenie doznań artystycznych i wyłonienie osób uzdolnionych wokalnie. Udział w festiwalu daje możliwość autoprezentacji na szerokim forum i umacnia poczucia własnej wartości oraz integracji ze środowiskiem młodzieży. W konkursie mogą wziąć udział soliści, zespoły wokalne i zespoły instrumentalno – wokalne. Festiwal przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i średnich, a także uczestników warsztatów terapii zajęciowej i domów samopomocy i innej społeczności lokalnej. Prezentacje oceniane będą przez jury, a dla uczestników przewidziane są nagrody i dyplomy.

Data:   4 października 2023 r.

I część XIX Festiwalu Piosenki Osób z Niepełnosprawnościami rozpocznie się o godz. 10.00 w Galerii Victoria przy ul. 1 Maja 64 w Wałbrzychu. II część, w tym  koncert Stanisława Soyki, rozpocznie się o godz. 18.00 w Sali Łańcuszkowej Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia przy ul. Wysockiego 27 w Wałbrzychu.

Organizatorami festiwalu są: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Gmina Wałbrzych, Fundacja Edukacji Europejskiej, Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, ZAZ Victoria, Wałbrzyski Ośrodek Kultiry, Aqua – Zdrój sp. z o.o. oraz C.H. Galeria Victoria.

Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu oraz PFRON.

(IZ)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty