https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Pieniądze dla OSP Boguszów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przekazał promesy na dofinansowanie w ramach programu „Mały Strażak”. Ochotnicza Straż Pożarna Boguszów dostała dotację w wysokości 20 000 zł, która została przeznaczona na zakup nowych ubrań specjalnych, hełmów i kominiarek strażackich. Wkład własny do projektu w wysokości 2000 zł zapewniła Gmina Boguszów-Gorce, a 540 zł pochodziło ze składek członkowskich OSP. Całkowity koszt projektu wyniósł 22 540 zł.

(JCF)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty