https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

W Kamiennej Górze i Walimiu informują o funduszach unijnych

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza mieszkańców Gminy Walim do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków funduszy europejskich.

W ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, pracownik Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze będzie pełnił dyżur 22 września 2023 r. w godz. 10.30 – 13.00 w Urzędzie Gminy Walim.

– Podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych, mających formę indywidualnych konsultacji bezpośrednich, można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania  dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o zasadach ubiegania się o dotacje. Konsultant przedstawi aktualne możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowane ze środków Unii Europejskiej przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej. Wskaże kierunki wsparcia w ramach aktualnej perspektywy finansowej 2021-2027 dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o środki. Z usług w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych mogą skorzystać wszystkie podmioty oraz osoby zainteresowane tematyką wsparcia z Unii Europejskiej. Konsultacje są bezpłatne, a na miejscu udostępnione zostaną bezpłatne materiały informacyjne – informują organizatorzy dyżuru w Walimiu.

***

Burmistrz Kamiennej Góry Janusz Chodasewicz zaprasza mieszkańców, wspólnoty mieszkaniowe oraz zarządców nieruchomości 21 września 2023 roku na godzinę 15.30 do sali witrażowej Urzędu Miasta w Kamiennej Górze na spotkanie informacyjne. Uczestnicy dowiedzą się jak starać się o środki z Unii Europejskiej na termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

Instytucja zarządzająca funduszami europejskimi dla Dolnego Śląska przygotowuje nabory wniosków o dofinansowanie termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych na Dolnym Śląsku. W trakcie spotkania w kamiennogórskim ratuszu doradca przekaże informacje na jaki zakres inwestycji można aplikować, jakie są potrzebne dokumenty i jaki poziom dofinansowania. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Prowadzący szkolenie Karol Sadłowski jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w dziedzinach ekonomii i zarządzania projektami unijnymi. Jako wieloletni pracownik Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego był odpowiedzialny m.in. za nadzór nad priorytetem miasta, w tym weryfikację i ocenę lokalnych programów rewitalizacji. Od blisko 9 lat, jako ekspert z dziedziny funduszy europejskich, prowadzi szkolenia oraz doradztwo dla sektora publicznego, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych w dziedzinie pozyskiwania środków na realizację projektów inwestycyjnych.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty