https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Spotkania z prawnikami

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze, wspólnie ze Stowarzyszeniem Niezależne Forum Doradczo – Szkoleniowym w Dzierżoniowie, prowadzi cykl szkoleń i pogadanek dotyczących dziedziczenia ustawowego i testamentowego. W trakcie spotkań, prawnicy przybliżają mieszkańcom Gminy Marciszów zagadnienia związane z wadą oświadczenia woli i warunkami jakie należy spełnić, aby odstąpić od umowy. Na wykładach omawiane będą także zagadnienia prawne obejmujące prawo spadkowe (dziedziczenie ustawowe i testamentowe). Spotkania, które rozpoczynają się we środy o godzinie 16.00, poprowadzą doświadczeni prawnicy. Pierwsze spotkanie w ramach tego cyklu odbyło się 13 września 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, a kolejne zostały zaplanowane na 20 września w świetlicy wiejskiej w Domanowie dla mieszkańców wsi: Nagórnik, Pustelnik i Domanów oraz na 27 września w świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach dla mieszkańców wsi: Wieściszowice i Ciechanowice.

(AŁ)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty