https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wybory sołtysa

Wójt Gminy Marciszów zawiadamia mieszkańców Sołectwa Pastewnik, że 8 września 2023 roku o godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Pastewniku odbędzie się zebranie wiejskie, podczas którego zostaną przeprowadzone uzupełniające wybory Sołtysa Sołectwa Pastewnik.

Porządek zebrania: otwarcie zebrania wiejskiego; stwierdzenie prawomocności zebrania; wybór komisji skrutacyjnej; zgłaszanie kandydatur na sołtysa; przeprowadzenie wyborów uzupełniających oraz ustalenie wyników głosowania; zamknięcie zebrania.

Do dokonania ważnego wyboru sołtysa na zebraniu wymagana jest obecność co najmniej 10 procent wyborców uprawnionych do głosowania. Jeżeli o wyznaczonej godzinie na zebraniu wiejskim nie będzie wymagane quorum, wybory odbędą się po 15 minutach bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

(AŁ)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty