https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nadzwyczajna sesja

4 września 2023 roku o godz. 13.00 w Centrum Kultury i Turystyki przy ul. Kościuszki 2 w Walimiu odbędzie się LIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Walim.

– W porządku obrad jest podjęcie trzech uchwał Rady Gminy Walim: w sprawie przyjęcia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Walim; w sprawie wprowadzenia zmian budżetu na 2023 rok oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim na lata 2023-2038 – informuje Przewodnicząca Rady Gminy Walim Zuzanna Bodurka.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty