https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Prezentacje z nagrodami

Na XXIX Przegląd Twórczości Plastyków Ziemi Kamiennogórskiej „Prezentacje” zgłoszono ponad 50 prac twórców z powiatu kamiennogorskiego, obejmujących malarstwo, rzeźbę, fotografię i rysunek. Można je oglądać w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze.

Oficjalne otwarcie wystawy “Prezentacje”, połączone z wręczeniem wyróżnień autorom prac wybranych przez samorządowców i pracowników muzeum, odbyło się 11 sierpnia 2023 r. Nagrody otrzymali: Nagroda Starosty Kamiennogórskiego – Katarzyna Szewczyk, Nagroda Burmistrza Kamiennej Góry – Włodzimierz Zasada, Nagroda Prezydium Rady Miasta Kamienna Góra – Katarzyna Mazur, Nagroda Wójta Gminy Kamienna Góra – Piotr Cebula, Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Lubawka – Ireneusz Szymik, Nagroda Wójta Gminy Marciszów – Rafał Krzemiński, Nagroda Dyrektora Muzeum Tkactwa – Katarzyna Nowak, Nagroda Działu Sztuki Muzeum Tkactwa – Urszula Chłond i Iwona Główczyk.

Wydarzeniu towarzyszy także wystawa twórczości kamiennogórskiego malarza, rysownika i farmaceuty – Tadeusza Suskiego. Zaprezentowane rysunki realizują szczególnie typowaną przez artystę tematykę pejzażu naturalnego i miejskiego. Prace mają charakterystyczną stylistykę szkicu.

(AŁ)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty