https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wsparcie dla seniorów

Gmina Lubawka rozpoczęła realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Koszt całkowity programu wynosi 62 113,50 zł, ale Gmina Lubawka dostała dotację na ten cel w wysokości 49 690 zł. Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne. Jest także elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dworcowej 33 w Lubawce lub telefonicznie pod numerami telefonów: 75 74 11 800 i 607 568 705 oraz przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11. Udział w programie jest bezpłatny.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty