https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Mieszkańcy stworzą plan zrównoważonej mobilności miejskiej

Gminy wchodzące w skład Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego zostaną objęte Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Dokument będzie miał charakter strategiczny, wprowadzający cele i kierunki działań dla wszystkich gmin w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej. Wszyscy mieszkańcy będą mogli wziąć udział w tworzeniu tego dokumentu, m.in. za sprawą konsultacji społecznych oraz badania ankietowego.

Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obejmie: Boguszów – Gorce, Gminę Czarny Bór, Gminę Dobromierz, Gminę Głuszyca, Gminę Jaworzyna Śląska, Jedlinę-Zdrój, Gminę Jawor, Miasto Kamienna Góra, Gminę Kamienna Góra, Gminę Lubawka, Gminę Marcinowice, Gminę Mieroszów, Gminę Mściwojów, Miasto Nowa Ruda, Gminę Nowa Ruda, Gminę Paszowice, Gminę Radków, Gminę Stare Bogaczowice, Gminę Strzegom, Miasto Świdnica, Gminę Świdnica, Świebodzice, Szczawno–Zdrój, Gminę Walim, Wałbrzych, Gminę Wądroże Wielkie oraz Gminę Żarów. Wykonawcą projektu jest firma Cpoint Sp. z o.o.

Czym jest SUMP?

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, czyli dokument SUMP jest strategią długoterminową, która dotyczy poprawy w zakresie przemieszczania się po określonym obszarze. Założenia dokumentu zorientowane są na ewolucję polityk miejskich w zgodzie z ideami zrównoważonego rozwoju. Wśród najważniejszych elementów tworzenia dokumentu znajdują się m.in. włączanie mieszkańców w proces tworzenia, czy analiza efektywności i dostępności komunikacji miejskiej. Dokumenty strategiczne dla gmin zawierają m.in. aspekty urbanistyki czy planowania przestrzennego, co przekłada się na możliwości oszacowania i zaproponowania rozwiązań, które polepszą przyszłe lokalizowanie przystanków, sklepów, szkół, aptek i innych ważnych elementów infrastruktury miejskiej.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej powstaje w zgodzie z precyzyjnymi, dwunastoma krokami realizacji, wśród których znajdują się m.in. wypracowanie wizji i strategii wspólnie z interesariuszami, określenie kontekstu strategicznego czy przygotowanie do wdrożenia i finansowania zadań nakreślonych w planie. Dokument z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej dedykowany obszarowi o takiej wielkości, jak Wałbrzyski Obszar Funkcjonalny, musi zostać obligatoryjnie utworzony do 2025 r., jeżeli na wskazanym obszarze wystąpi chęć budowy ze środków unijnych infrastruktury zrównoważonej mobilności. Tworzenie strategii SUMP nie jest w Polsce pomysłem całkowicie nowym, dotychczas utworzono już analogiczne dokumenty dla innych obszarów i miast.

Po co nam SUMP?

Wdrożenie SUMP umożliwi wszystkim mieszkańcom Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego wygodniejsze poruszanie się do celów podróży, takich jak: praca, edukacja, miejsca wypoczynku czy na zakupy. Ponadto Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej umożliwi również łatwiejsze pozyskiwanie środków zewnętrznych przez gminy obszaru funkcjonalnego, zwłaszcza w zakresie inicjatyw ponadlokalnych o charakterze zrównoważonego transportu.

Wśród założeń dokumentu znajduje się także integracja wszystkich gmin w wymiarze wieloletnim, co przełoży się na poprawę życia mieszkańców, którzy na co dzień dużo podróżują pomiędzy jednostkami samorządowymi.

Zakres tematyczny

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej WOF będzie kompleksowym, wielowątkowym dokumentem. Wśród głównych zagadnień o charakterze strategicznym (długoterminowym) znajdą się:

•          bezpieczeństwo ruchu drogowego,

•          dostęp do publicznego transportu zbiorowego,

•          ograniczenie emisji gazów cieplarnianych;

•          jakość powietrza.

Wskazane pola tematyczne są punktem wyjścia dla licznych analiz szczegółowych, m.in. w zakresie rozlokowania przystanków komunikacji publicznej, częstotliwości kursowania poszczególnych linii autobusowych, a także szczegółowych potrzeb transportowych mieszkańców.

Jakie korzyści da SUMP?

Wdrożenie SUMP WOF to liczne korzyści dla mieszkańców i samorządów Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego:

•          rozwój jakości transportu zbiorowego kursującego na terenie gmin Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego;

•          efektywniejsze staranie się o dofinansowanie ze środków krajowych i europejskich w celu rozwoju infrastruktury drogowej na terenie Wałbrzycha i miast aglomeracji;

•          integracja gmin WOF, a także ich mieszkańców; efektywna komunikacja transportowa to ułatwienie w tworzeniu wspólnych inicjatyw;

•          tworzenie inicjatyw i projektów w zgodzie z potrzebami mieszkańców; dokument będzie tworzony wspólnie z mieszkańcami, wszystkie opinie i pomysły będą szczegółowo analizowane;

•          inteligentne planowanie połączeń transportowych powodujące wzrost bezpieczeństwa na drogach.

Zaangażowanie mieszkańców

Już wkrótce rozpoczną się otwarte warsztaty dla mieszkańców. W trakcie tegorocznego lata odbędą się również warsztaty zamknięte z ekspertami oraz przedstawicielami określonych grup, np. organizacji pozarządowych zlokalizowanych w Wałbrzychu lub gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej.

– Łącznie odbędzie się 12 spotkań warsztatowych, z czego 7 w mniejszych grupach oraz 5 w nieco większych, liczących do ok. 50 osób. W trakcie pierwszych trzech miesięcy realizacji projektu odbędzie się zdecydowana większość spośród warsztatów, bo aż 8. Spowodowane jest to realizacją pierwszych etapów projektu, które zakończą się w październiku, a ich efektem będzie raport diagnostyczno-strategiczny, będący trzonem do realizacji dalszej części badań. Zachęcamy do obserwowania strony internetowej i mediów społecznościowych swojej gminy, pojawiać się tam będą wszelkie informacje o zapisach na spotkania warsztatowe, a także o innych realizowanych równolegle badaniach. Już dziś mieszkańcy Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, które potrwa do 1 września 2023 r. – informuje Cpoint sp. z o.o.

(Żródło: Cpoint sp. z o.o.)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty