https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dotacje na termomodernizacje

Gmina Boguszów-Gorce pozyskała 19 mln zł z programu „Ciepłe Mieszkanie” na wymiane ogrzewania na ekologiczne. Wysokość wsparcia uzależniona jest od dochodów i może wynieść do 90% kosztów. Beneficjent końcowy, uprawniony do podstawowego poziomu dofinansowania, to osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie naszej gminy. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na nowoczesne, spełniające najwyższe normy tj.: pompa ciepła powietrze – woda; pompa ciepła powietrze – powietrze; kocioł gazowy kondensacyjny; ogrzewanie elektryczne; kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie; podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła w budynku. Dodatkowo dofinansowanie można również przeznaczyć na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej; wymianę stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym; wymianę stolarki drzwiowej w lokalu mieszkalnym; wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła; dokumentację projektową.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty