https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Strażacy w elicie

Ochotnicza Straż Pożarna Boguszów pozostanie w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Umowę w tej sprawie zawarły Gmina Boguszów – Gorce, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu oraz OSP Boguszów.

8 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Boguszowie – Gorcach burmistrz miasta Sylwia Dąbrowska, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu starszy brygadier Paweł Kaliński oraz przedstawiciele władz Ochotniczej Straży Pożarnej Boguszów: prezes Ryszard Piwiński i naczelnik Emil Stroisz, podpisali trójstronne porozumienie w sprawie dalszej przynależności jednostki OSP Boguszów do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

– Porozumienie określa prawa oraz obowiązki, na które wszystkie strony wyraziły zgodę. Na podstawie podpisanego dokumentu, Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu wystąpi z wnioskiem do Komendanta Głównego PSP o przedłużenie funkcjonowania boguszowskiej jednostki OSP w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym na kolejne 5 lat. Zawarte porozumienie jest gwarantem utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa (nie tylko pożarowego) dla Gminy Boguszów-Gorce, ale także dla całego powiatu wałbrzyskiego. Ratownicy w OSP Boguszów są świetnie wyszkoleni oraz wyposażeni: posiadają średni, ciężki i lekki samochód ratunkowo-gaśniczy, Passata, Stara oraz quada. Ponad to OSP Boguszów jest jedną z jednostek, która najczęściej w powiecie wałbrzyskim wyjeżdża na akcje – tylko w 2022 roku było to 227 wyjazdów. W ubiegłym roku z budżetu Gminy Boguszów-Gorce przeznaczyliśmy prawie 252 tys. zł na zapewnienie gotowości bojowej dwóch funkcjonujących na naszym terenie ochotniczych straży pożarnych w Boguszowie i Gorcach – wyjaśnia Sylwia Dąbrowska.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty