https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Kontrolują szamba

Pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach oraz Straży Miejskiej w Boguszowie – Gorcach są w trakcie przeprowadzania kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków oraz zawarcia umów na odbiór nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami  posiadającymi zezwolenie w tym zakresie.

– Zwracamy się do Państwa z prośbą o współpracę i udostępnianie dokumentów będących przedmiotem kontroli. Jest to ważne, bo odprowadzanie ścieków do ziemi prowadzi do zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych. Pozbywanie się nieczystości ciekłych pochodzących z gospodarstw domowych, czyli ścieki bytowe, przez wylewanie ich do rowów, na pola, czy do cieków wodnych stanowi wykroczenie, które podlega karze grzywny. Wspólnie zadbajmy o nasze środowisko – apelują urzędnicy.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty