https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nabór wniosków o dofinansowanie zmiany ogrzewania

Do dnia 31 sierpnia 2023 r. lub do wyczerpania środków trwa w Gminie Lubawka nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie. W ramach programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przez beneficjenta z Gminą Lubawka. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (jednak nie później niż do 31.12.2025 r. Wnioski należy składać: w formie papierowej – Urząd Miasta Lubawka, plac Wolności 1, 58-420 Lubawka, Biuro Obsługi Interesanta, pok. nr 1; w formie elektronicznej – na skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Lubawka, znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Adres skrytki ePUAP: /umlubawka/SkrytkaESP. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 75 613 99 99 lub poczta elektroniczną – e-mail: kontakt@inkg.pl.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty