https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Kryteria dla inwestycji na terenach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”

Polska Strefa Inwestycji to instrument wprowadzony w 2018 roku. Ma na celu pobudzenie i wsparcie procesów inwestycyjnych polskich przedsiębiorstw. Każda firma decydując się na swój rozwój i planując proces inwestycyjny, powinna zapoznać się z możliwościami, jakie to rozwiązanie oferuje. W wielu przypadkach wsparcie może poprawić efektywność poniesionych nakładów, a nawet zadecydować o celowości takiego przedsięwzięcia.

Jednym z głównych benefitów wynikającym z uzyskania wsparcia jest zwolnienie z podatku dochodowego. Może ono zostać przyznane czasowo, na okres nawet 15 lat. Jednym z warunków otrzymania takiej pomocy jest prowadzenie działalności na terenie Polski. Ubiegać się o nią mogą nie tylko wielkie firmy. To również szansa dla sektora MŚP – firm małych, a nawet mikroprzedsiębiorstw. Im mniejsza firma tym mniejszą inwestycję musi zrealizować, by móc w pełni czerpać z korzyści płynących z tego rozwiązania.

Warunki uzyskania wsparcia wynikają wprost nie tylko z wielkości przedsiębiorstwa, lecz także ze stopy bezrobocia w danym powiecie w stosunku do przeciętnej takiej stopy w całym kraju. Kryteria ilościowe są ściśle określone i określają możliwości oraz wymagania programu. Jeżeli stopa bezrobocia jest równa albo niższa od 60% stopy bezrobocia w powiecie, duża firma musi wykazać 100 milionów złotych kosztów kwalifikowanych, średnia – 10 milionów, mała – 5 milionów, a mikro – 2 miliony. Jeżeli jest wyższa od 60%, a nie wyższa niż 100%, odpowiednio 80 milionów, 8 milionów, 5 milionów i 1,6 miliona złotych. Sytuacja zmienia się bardzo znacząco, jeżeli inwestycja dotyczy miejsca, gdzie jest wysokie bezrobocie. Jeżeli jego stopa wynosi pomiędzy 200 a 250% w stosunku do przeciętnej takiej stopy w całym kraju, dla małej firmy minimalna kwota kosztów kwalifikowanych to jedynie 500 tysięcy złotych, a dla mikroprzedsiębiorstw to jedyne 200 tysięcy złotych.

Kryteria ilościowe to jedno. Do spełnienia pozostają kryteria jakościowe: zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz zrównoważonego rozwoju społecznego. Te pierwsze koncentrują się między innymi na branży: powinna to być działalność, która wpisuje się w prowadzoną obecnie politykę rozwojową państwa, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów dających możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej nad innymi podmiotami zewnętrznymi. W cenie są inwestycje w odnawialne źródła energii, szeroko rozumiana robotyzacja i sama automatyzacja procesów, tak samo jak tworzenie regionalnych kooperacji. To także działania o charakterze B&R (automatyka przemysłowa). Te drugie z kolei kładą nacisk na inne aspekty, ale są nie mniej istotne w ocenie wniosku. Tutaj kluczową rolę odgrywa stworzenie wyspecjalizowanych i stabilnych miejsc pracy, także tych wysokopłatnych, ekologia rozumiana jako niski negatywny wpływ na środowisko naturalne. Jako kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego uważa się również m.in. przeprowadzenie procesu inwestycyjnego s ośrodku, który traci swoje dotychczasowe funkcje w rozumieniu zarówno społecznym, jak i gospodarczym, lub w gminach z nim graniczących.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.invest-park.com.pl.

(JM)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty