https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wakacyjna sesja

28 lipca 2023 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędzie się LIV sesja Rady Gminy Marciszów. – Radni zapoznają się z raportem o zaawansowaniu inwestycji w Gminie Marciszów z uwzględnieniem funduszy sołeckich oraz podejmą uchwały między innymi w sprawach: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Marciszów; zmiany uchwały budżetowej Gminy Marciszów na rok 2023 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata 2023 – 2033 – mówi Mirosław Wolak, Przewodniczący Rady Gminy Marciszów.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty