https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Inwentaryzacja azbestu

Gmina Głuszyca prowadzi inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. – Proszę mieszkańców o udostępnienie informacji osobom wykonującym inwentaryzację z natury na temat wyrobów zawierających azbest, zdemontowanych i zgromadzonych na posesjach – mówi Roman Głód, Burmistrz Głuszycy.

Zadanie zrealizują pracownicy firmy wyłonionej do wykonania tego zadania – AnECO Adam Nowicki.

– W razie potrzeby można kontaktować się z przedstawicielem firmy pod numerem telefonu: 733 636 414. W ramach prac wykonana zostanie pełna inwentaryzacja z natury wyrobów zawierających azbest, która umożliwi określenie łącznej ilości występujących na terenie gminy wyrobów zawierających azbest podanej w Mg, z uwzględnieniem obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego. Aby projekt spełniał oczekiwania, zrealizowany musi być na podstawie szczegółowej inwentaryzacji z natury wszystkich miejsc, w których na terenie Gminy Głuszyca występuje azbest – dodaje Roman Głód.

(AMAL)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty