https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Prawo w pigułce: obowiązkowa wymiana dokumentu prawa jazdy wydanego bezterminowo

Kiedyś, jeszcze nie tak dawno temu, uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi, mogły być przyznawane bezterminowo i w zasadzie było to standardem. Standardem było również bezterminowe wydawanie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami określonych kategorii. W wyniku zmiany przepisów, od dnia 19 stycznia 2013 roku wprowadzono terminowość ważności dokumentu prawa jazdy i od tego czasu każdy nowo wydawany dokument posiada określony termin jego ważności.

Najdłuższy czas ważności prawa jazdy, jaki organ wydający prawo jazdy, może wskazać, wynosi 15 lat. Osoba posiadająca prawo jazdy z tak długim okresem ważności musi być w pełni zdrowa oraz nie może posiadać żadnych przeciwskazań lub ograniczeń do kierowania pojazdami.

Z punktu widzenia osób posiadających dokumenty bezterminowe, wydane przed wskazaną wyżej datą, oznacza to konieczność ich dostosowania do istniejących przepisów, a więc konieczność wymiany. Ustawa wprowadzająca zmiany określiła, że maksymalnym terminem ważności dotychczas wydanych bezterminowo praw jazdy jest rok 2033. Przepisy przewidują także, że wymiana blankietów rozpocznie się 5 lat wcześniej, od 2028 roku. Każdy kierowca posiadający bezterminowe prawo jazdy, będzie musiał w okresie od 2028 r. do 2033 r. dokonać jego wymiany. Oczywiście nowe prawo jazdy będzie już wydane na określony czas, wynoszący maksymalnie 15 lat w przypadku szeroko pojętych kategorii A, B oraz T, oraz maksymalnie 5 lat dla pozostałych kategorii. Minimalny termin ważności prawa jazdy wynosi rok. O tak krótkim okresie ważności prawa jazdy przesądzać mogą zwłaszcza względy zdrowotne.

Według aktualnie obowiązujących przepisów osoby wymieniające bezterminowe prawo jazdy nie będą musiały przechodzić badań lekarskich. Taki obowiązek będzie jednak występował później, przy kolejnej wymianie, albowiem przy każdej zmianie prawa jazdy wydawanego terminowo, badaniom lekarskim poddać się już trzeba.

Prawa jazdy nie trzeba wymieniać, gdy zmieniło się miejscezameldowania, gdyż ta informacja nie widnieje już w nowych wersjach dokumentu. Jednakże w każdym przypadku zmiany danych osobowych np. w związku z zawarciem małżeństwa, prawo jazdy należy wymienić w ciągu 30 dni od zaistnienia zmiany. Także w tym wypadku nie trzeba wykonywać badań lekarskich.

Warto także pamiętać, że termin ważności dokumentu prawa jazdy nie jest równoznaczny z ważnością posiadanych uprawnień do prowadzenia pojazdów. Nie trzeba wszak przed wymianą prawa jazdy ponownie zdawać egzaminu. Raz uzyskane uprawnienia, do prowadzenia pojazdów określonej kategorii, co do zasady zachowują bezterminową ważność, o ile nie zostaną cofnięte przez uprawnione organy.

Marcin Czwakiel

Kancelaria Adwokatów Czwakiel i Wspólnicy

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty