https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zmodernizują drogę

– Umowa na remont prawie 1,8 km drogi gminnej w Ogorzelcu została podpisan – mówi Patryk Straus, Wójt Gminy Kamienna Góra. – Zadanie wykona lokalna Firma, która została wyłoniona w przetargu, czyli AJM z Czadrowa). Wartość inwestycji wynosi 7,3 mln zł. Na ten cel Gmina Kamienna Góra pozyskała 5 mln zł z programu Polski Ład. Wybrany wykonawca na realizację inwestycji ma 18 miesięcy w formule zaprojektuj – wybuduj. Zadanie przewiduje modernizację części dróg o długości łącznej około 1784,73 metrów bieżących wraz z poboczami, zjazdami, mijankami, miejscami postojowymi, rowami przydrożnymi, odwodnieniami liniowymi, kanalizacją deszczową, zatokami autobusowymi, przepustami kołowymi, przepustami skrzynkowymi (na potoku Świdnik), kładkami pieszo-jezdnymi nad potokiem Świdnik, usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą inną niż drogowa, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmianą lokalizacji wiaty przystankowej, itd.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty