https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Jest umowa, będzie obwodnica

W Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu została podpisana umowa na budowę obwodnicy Boguszowa – Gorc. Inwestycje zrealizuje Eurovia S.A.

30 maja 2023 r. członkowie Zarządu Województwa Dolnośląskiego podpisali z wykonawcą umowę na budowę obwodnicy Boguszowa-Gorc.

– W ramach programu obwodnicowego, Województwo Dolnośląskie podpisało trzy umowy z rządem, a inwestycja w Boguszowie jest jedną z nich. Oprócz niej są jeszcze Oborniki Śląskie i Bolesławiec.

Pierwsza z tras zyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach programu budowy obwodnic. Wartość całego projektu wynosi 66 mln zł, a kwota dofinansowania to 46,2 mln zł. Dzięki inwestycji skróci się czas przejazdu dla kierowców, poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także w znaczący sposób zmniejszy uciążliwość dla mieszkańców i środowiska naturalnego – mówi Tymoteusz Myrda, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego..

Inwestycję podzielono na dwa etapy. Pierwszy obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 367 w miejscowości Boguszów-Gorce na odcinku o długości 800 metrów od ul. Krakowskiej do granicy administracyjnej miasta Wałbrzych, a rozbudowa drogi na całym odcinku odbywać się będzie w istniejącym śladzie. Zakładany w przetargu budżet wynosił blisko 20,6 mln zł. Oferty złożyło pięć firm, z których jako wykonawcę wybrano Eurovia S.A. z ceną 16.8 miliona złotych, a termin realizacji prac budowlanych zaplanowano na 18 miesięcy.

– Cieszę się, że dzięki rządowemu dofinansowaniu możemy przeprowadzić te inwestycje. Obwodnica Boguszowa Gorc jest szczególnie istotna z punktu widzenia całego południa województwa dlatego, że jest to droga prowadząca z Karkonoszy i z Jeleniej Góry, przez Kamienną Górę prowadząca dziś przez centrum Boguszowa-Gorc w kierunku Wałbrzycha. Cały ruch odbywa się dziś przez tę miejscowość, powodując wiele zagrożeń dla mieszkańców – wyjaśnia wicemarszałek Grzegorz Macko.

Drugi etap tej inwestycji jest w toku i trwa przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla odcinka obwodnicy o długości 3,7 km (do projektowanego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z ul. Krakowską. W przetargu uczestniczy 12 firm. Trwa ocena złożonych ofert, a termin wykonania zamówienia to 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

– To historyczny moment dla Gminy Boguszów-Gorce. Mieszkańcy oczekują tej inwestycji, bo droga wojewódzka biegnie teraz przez centrum miasta, najwyżej położony plac ratuszowy w Polsce. Jednocześnie to duża szansa dla naszego miasta, bo nowa droga będzie prowadziła przez tereny inwestycyjne, co ułatwi w przyszłości dostęp do nich. Jesteśmy gminą pogórniczą, gminą biedną i jest to dla nad ogromna szansa – dodaje Sylwia Dąbrowska, Burmistrz Boguszowa-Gorc.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty