https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gminne drogi do remontu

Gmina Czarny Bór podpisała umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dróg gminnych. Umowa obejmuje: przebudowę ul. Leśnej w Czarnym Borze na odcinku 950 m (na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023) – wartość zadania 1 050 041,83 złotych; przebudowę drogi na działce nr 316 w Jaczkowie na odcinku 130 m – wartość zadania: 109 668,09 złotych; przebudowę drogi na działce nr 319 w Borównie na odcinku 232 m – wartość zadania: 338 578,15 złotych; przebudowę drogi na działkach nr 131 i 132 w Borownie na odcinku 123 m – wartość zadania: 205 828,68 złotych; przebudowę drogi na działce nr 672 w Witkowie na odcinku 130 m – wartość zadania: 166 418,60 złotych; przebudowę drogi na działkach nr 455, 488, 445, 426/2 w Witkowie na odcinku 992 m – wartość zadania: 1 217 263,70 złotych; przebudowę drogi na działce nr 568 w Witkowie na odcinku 176 m – wartość zadania: 261 549,14 złotych. Termin zakończenia przebudowy dróg został wyznaczony na 30 października 2023 r.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty