https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Przetarg na sprzedaż mieszkania

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 45,66 m2, położonego w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 6 w Kamiennej Górze. Ww. budynek położony jest na działce nr 50/22, obręb nr 6 o pow. 214 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1K/00020262/9.
Przetarg odbędzie się 27 czerwca 2023 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza ww. lokalu z 18,3% udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 144 000,00 zł brutto.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 15 000,00 zł do dnia 20 czerwca 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach: www.bip.kamiennagora.pl
i www.kamiennagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych
w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 756455133 lub na www.bip.kamiennagora.pl

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty