https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Połączył ich Bóbr

– Cieszymy się bardzo, że udało się zrealizować projekt, który pozwoli wielu turystom i mieszkańcom regionu spędzić czas nad Zbiornikiem Bukówka – powiedziała podczas zakończenia projektu „Łączy nas Bóbr” Burmistrz Lubawki Ewa Kocemba.

Projekt „Łączy nas Bóbr” został stworzony z myślą o aktywizacji turystycznej regionu cechującego się ogromnym potencjałem przyrodniczym oraz kulturowym. Zrealizowany został w partnerstwie dwóch gmin: Gminy Lubawka i miasta Zaclerz w Czechach, którym przyświecał cel wykorzystania i rozwijania oferty turystycznej poprzez wspólne działania po obu stronach granicy, w zakresie budowy, rozbudowy i podniesienia standardu technicznego obiektów turystycznych, bez nachalnej ingerencji w naturalne środowisko.

Punktem całego przedsięwzięcia był zbiornik wodny Bukówka w Gminie Lubawka. To właśnie wokół niego stworzono kompleks turystyczno-rekreacyjny, na który składa się wiele obiektów i elementów infrastrukturalnych. Wokół zbiornika powstała ścieżka pieszo-rowerowa, z nieumocnioną i półprzepuszczalną nawierzchnią, na trasie której zostały wybudowane dwa pomosty nad rzeką Bóbr i potokiem Bachorzyna oraz wyposażono ten teren w ławki, kosze na śmieci i tablice informacyjne. Ponadto wybudowane zostały dwa budynki sanitarne oraz dwa slipy do spławiania łodzi w miejscowości Paprotki i Miszkowice.

Z myślą o turystach, w miejscowości Miszkowice, powstał kompleks rekreacyjny składający się z wiaty biesiadnej z wyposażeniem w ławkostoły, boiska do piłki plażowej, placu zabaw dla dzieci, siłowni zewnętrznej oraz parking dla samochodów. Ponadto na 15 kilometrowym szlaku Jana Amosa Komeńskiego, miasto Žacléř wybudowało pomnik J.A. Komeńskiego, który jest mozaiką w postaci okrągłego labiryntu, z wizerunkiem wielkiego filozofa, wykonanego w brązie oraz odnowiło ponad 3 km ścieżek pieszo-rowerowych. Turyści będą mogli skorzystać z wielojęzycznego przewodnika oraz mapy turystycznej.

W oficjalnym podsumowaniu projektu, które odbyło się 19 maja 2023 r. nad Zbiornikiem Bukówka w Miszkowicach uczestniczyli m.in. włodarze Lubawki, miasta Žacléř oraz Gminy Wiejskiej Kamienna Góra i Gminy Marciszów. A podczas pikniku, w którego organizację włączyły się Hufiec ZHP Kamienna Góra i fundacja Shanti Volunteer Association z Japonii, bawili się mieszkańcy powiatu kamiennogórskiego i goście z Czech.

(PR)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty