https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Pieniądze na inwestycje

Gmina Głuszyca dostała dofinansowanie na realizację trzech zadań inwestycyjnych. Budowa boiska do koszykówki na terenie wsi Grzmiąca została dofinansowana kwotą 40 000 zł z programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi na rok 2023, budowa łącznika z ulicą Piastowską w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego kwotą 162 134 zł z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej, a budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Głuszycy Górnej kwotą 609 600 zł z programu finansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

(AMAL)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty