https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Przetarg na sprzedaż mieszkania

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 54,39 m2, położonego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 w Kamiennej Górze. Ww. budynek położony jest na działce nr 246/3, obręb nr 6
o pow. 142 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1K/00012592/2.

Przetarg odbędzie się30 maja 2023 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala
nr 211. Cena wywoławcza ww. lokalu z 16,9% udziałem w częściach wspólnych budynku
i w gruncie wynosi 135 000,00 zł brutto.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 14 000,00 zł do dnia23 maja 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach: www.bip.kamiennagora.pl
i www.kamiennagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kamienna Góra. Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych
w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 756455133 lub na www.bip.kamiennagora.pl

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty